Kennisbank participeren met beperkingen

Ervaringsdeskundigheid werkt!

Systeem

De KPB maakt gebruik van Oracle RightNow. Dit kennismanagementsysteem is eenvoudig te beheren en heeft uitgebreide functionaliteiten. De kennisbank wordt benaderd via een afgeschermde webinterface en is alleen toegankelijk met een persoonlijke inlogcode.  

 

Kernactiviteiten KPB

 • Actuele kennis bieden, signaleringen verwerken, interacties beheren en verwerken
 • Gestructureerde voorlichting
 • Kennis delen, signaleren overeenkomsten en verschillen
 • Opbouwen en vastleggen ervaringsdeskundigheid

 

Toegevoegde waarde KPB 

 • Kennisopbouw vanuit ervaringsdeskundigheid en patiëntenperspectief
 • Continuïteit van kennis
 • Kennisdelen met andere organisaties
 • Continue kennisgroei door input andere organisaties en eindgebruikers en door informatie via signaleringen en onderzoek te onttrekken uit praktijk
 • Toegankelijkheid tot kennis vergroten
 • Geprofessionaliseerd voorlichtingsproces
 • Opgeleide voorlichters

 

Mogelijke financiële opbrengsten 

 • Reductie in andere kosten, bijvoorbeeld opleidingstrajecten, reiskosten, onderzoek
 • Lidmaatschap (goed lopend voorlichtingsproces is extra prikkel om lid te worden)
 • Gebruikerslicenties aan individuen (bijvoorbeeld coaches) en aan patiëntenorganisaties,
 • Opbrengsten door verkoop kennis uit onderzoek
 • Betaald informatienummer, opbrengst zelf te bepalen, bijvoorbeeld €0,05 per minuut
 • Subsidiëring toekomstige projecten
 • Sponsoring door grote partij
 • Reclame: advertenties, aanbieden kortingsbonnen