Kennisbank participeren met beperkingen

Ervaringsdeskundigheid werkt!

Doe mee aan onze maandelijkse poll over participeren met een beperking!

- - Kent u de verzekeringskundige protocollen rondom uw ziekte?

  a) Ja, dat is een goede basis (geweest) voor de gesprekken met mijn bedrijfs-/verzekeringsarts   b) Ja, maar mijn bedrijfs-/verzekeringsarts gaat hier niet goed mee om   c) Nee, dat is mij veel te ingewikkeld   d) Moet ik daar iets van weten dan?

   

Uitslag 


Deze poll is gesloten. In de periode dat deze vraag op deze site te vinden was, stond deze ook bij een van de aangesloten patiëntenorganisaties (ME/CVS-Stichting) op de eigen website. Opvallend is, dat daar een gelijke verdeling was tussen de mensen die wel op de hoogte waren van de protocollen en mensen die dat niet waren. Op deze site is dat totaal anders. Slechts weinig mensen (9%) kennen (het bestaan van) de verzekeringskundige protocollen. Dit is nog afgezien van de vraag of ze er effectief gebruik van hebben kunnen maken. De ME/CVS-Stichting heeft onder haar eigen achterban veel energie gestopt in het communiceren over het nut van deze protocollen. Het effect hiervan is goed te zien in de poll-uitslag.

Hoe dan ook zullen de patiëntenorganisaties de verzekeringskundige protocollen en medische richtlijnen waar nodig meer en beter onder de aandacht brengen van hun achterban. In die gevallen waar de organisaties achter de protocollen en richtlijnen staan, zullen ze meer uitleggen hoe deze u als patiënt kunnen helpen bij je re-integratie. Daarnaast zijn er gevallen waar patiëntenorganisaties juist niet achter de protocollen en richtlijnen kunnen staan. Ook dan is het van belang kennis te hebben van protocollen waar artsen aan gehouden zijn, zodat de patiënt zich daar op kan voorbereiden.

Wilt u meer weten over de medische richtlijnen van uw aandoening, neem dan contact op met uw patiëntenorganisatie.

Voorlopig pauzeren we de polls. Zodra er een nieuw thema opduikt, zullen we dit via deze poll of via onze voorlichters onderzoeken. Hartelijk dank voor uw deelname en interesse.